Koop tickets nu

Zomervreugde gaat Framed #OpPapendal

Papendal logo diapositief

Campingreglement

Terug
Campingreglement

Door het kopen van een ticket voor de officiële camping van UEC BMX European Cup, ga je akkoord met ons campingreglement. Het campingreglement is een aanvulling op onze huisregels, derhalve zijn allebei de reglementen te allen tijde van kracht. Campingbezoekers dienen te allen tijde de aanwijzingen van de campinghosts, organisatie, beveiliging en hulpdiensten op te volgen. Let op: voor het evenemententerrein gelden andere huisregels.

Afmetingen en aantallen

 • De maximale afmeting per campingplaats bedraagt maximaal 60m2 (9x7m of 10x6m). Indien er een groter oppervlakte gewenst is, kunnen er meerdere campingplekken worden afgenomen.
 • Er mag per campingplaats een gezelschap van max. 6 personen overnachten.

Aankomst en vertrek

 • Aankomst op camping vanaf donderdag 23 september om 15:00 uur.
 • Verlaten van de camping uiterlijk maandag 27 september voor 10:00 uur.

Toegangsbeleid

 • Iedereen die op de camping wilt overnachten dient hiervoor een campingticket te kopen. Na aankoop ontvang je niet direct een e-ticket, maar wel een bevestiging van aanschaf per email.
 • Ook dient de toeristenbelasting bij aankoop van een campingticket te zijn voldaan voor het aantal personen waaruit het gezelschap per campingplaats bestaat. Op basis van dit aantal ontvang je de juiste hoeveelheid polsbandjes om toegang te krijgen tot de camping bij aankomst op de camping.
 • Toegang tot het campingterrein wordt enkel verleend op vertoon van een geldig campingticket en een geldig legitimatiebewijs (rijbewijs, paspoort of identiteitskaart). Het toegangsbewijs is persoonsgebonden.
 • Met de campingticket heb je geen toegang tot het evenement, hiervoor dien je een separaat toegangsbewijs voor het evenement aan te schaffen.
 • Bij binnenkomst moet het voertuig binnen het gestelde vak passen voor de afmeting van een plek. Mocht het voertuig te groot zijn dan is de campinggast verplicht een extra plek af te nemen.
 • Bij binnenkomst ontvangt elk voertuig een raamsticker, met deze sticker is het mogelijk om gedurende de week de camping te betreden en te verlaten (tussen 08:00 – 22:00 uur)
 • Alleen personen met een ticket of het juiste polsbandje worden toegelaten op de camping. Tijdens het verblijf op de camping is het verplicht het polsbandje duidelijk zichtbaar om te dragen.
 • Bij een vroegtijdig vertrek van de camping vindt geen restitutie plaats.
 • Bij calamiteiten (dringende gevallen) kun je contact opnemen met de organisatie.

Campingplaats

 • Volg de aanwijzingen van de organisatie op m.b.t. plaatsing en inrichting vanaf moment van aankomst en houdt nooduitgangen, paden en doorgangen voor hulpdiensten vrij.
 • Een campingplaats wordt toegewezen. Ruilen of wijzigen van campingplaats op eigen initiatief is niet toegestaan.
 • Het is niet mogelijk om vooraf twee plaatsen naast elkaar te reserveren, wil je bij elkaar staan, zorg dan dat je samen arriveert. Bijvoorbeeld door te verzamelen bij Carpoolplaats Planken Wambuis.
 • Er geldt een geluidsverbod op de camping van 00:00 – 07:00 uur. Het is verboden in dit tijdsbestek geluid te produceren dat hinder kan veroorzaken voor andere campinggasten.
 • Gebruik van open vuur op de campingplaats is niet toegestaan.
 • BBQ bij de campingplaats is toegestaan, mits gebruik wordt gemaakt van elektrische of op gas werkende apparaten.
 • Het is, op last van de brandweer, verplicht om per kampeermiddel voorzien te zijn van een goedgekeurde brandblusser.
 • Het is niet toegestaan om schade aan het terrein te brengen, bijvoorbeeld door gaten in grond te boren of graven. Indien er schade aan het terrein is aangebracht worden de herstelkosten in rekening gebracht.

Stroom

 • Iedere campingplaats wordt voorzien van 1 stroompunt van 230v.

Afval

 • We houden van een schone en gezonde leefomgeving! Gooi afval in de afvalbak en houd de ruimte rond je slaap accommodatie schoon.
 • Er worden voldoende voorzieningen getroffen om vuilnis in te deponeren. Tevens zullen er vuilniszakken worden uitgedeeld.
 • Houd de camping schoon en deponeer gesloten afvalzakken in de containers.
 • Er wordt geen rondslingerend afval getolereerd, de campingplaats dient te allen tijde vrij van afval te zijn.

 

Huisdieren

 • Huisdieren zijn toegestaan op het campingterrein, mits zij andere campinggasten niet tot last zijn.
 • Op het evenemententerrein is toegang van huisdieren verboden.
 • Het campingterrein dient niet te worden gebruikt als uitlaatplaats, er zijn in de omgeving voldoende gelegenheden tot uitlaten van huisdieren.
 • Wanneer een huisdier diens behoefte heeft gedaan dient dit te allen tijde opgeruimd te worden, zowel op de geboden uitlaatgebieden als wanneer er per ongeluk een behoefte wordt gedaan op het campingterrein.

Overig

 • Verblijf op het campingterrein is geheel op eigen risico.
 • De organisatie is niet aansprakelijk voor schade letsel aan personen als gevolg van verblijf op het terrein, alsmede bij het gebruik van faciliteiten op het terrein.
 • De organisatie is niet aansprakelijk voor verlies/ schade aan/diefstal van persoonlijke eigendommen op het terrein.
 • De organisatie is niet aansprakelijk voor het buiten gebruik raken van aanwezige faciliteiten/voorzieningen.
 • Er geldt voor de organisatie geen aansprakelijkheid voor schadeclaims op basis van geluids- of stankoverlast, alsmede de staat van het terrein als gevolg van weersinvloeden.
 • Het nuttigen, gebruiken, verhandelen of het bij zich hebben van enigerlei verdovende middelen is ten strengste verboden (hieronder valt ook lachgas).
 • Bij een redelijk vermoeden van aanwezigheid van verboden zaken (zoals omschreven in huisregels), kan de organisatie toestemming vragen om de tent/caravan te (laten) controleren. Bij weigering hiervan, behoudt de organisatie zich het recht voor om desbetreffende, de toegang tot het camping- en festivalterrein te ontzeggen en van het terrein te verwijderen zonder restitutie.
 • Minderjarige campinggasten dienen te verblijven onder toezicht van een volwassenen. Waarbij geldt dat de volwassenen verantwoordelijk is voor gedragingen van de minderjarige. Ouders en/of verzorgers van minderjarige worden aansprakelijk gesteld indien er door de minderjarige overtreding van het regelement wordt gepleegd.
 • Bij constatering van geweldsdelicten, vandalisme, intimidatie, diefstal en/of onzedelijk gedrag word je zonder pardon van het terrein verwijderd en word je overgedragen aan de politie.
 • Je mag overigens geen eten en of drinken meenemen van het campingterrein naar het evenemententerrein.
 • Wanneer je als bezoeker bovenstaande regels overtreedt, verlies je het recht om op de camping te verblijven zonder restitutie van enige gelden.
 • Het is verboden om op of in de nabijheid van het terrein flyers, folders te verspreiden of posters op te hangen zonder schriftelijke toestemming van de organisatie.
 • Het is verboden op het terrein van Zomervreugde gaat Framed Festival foto’s of films te maken die worden gebruikt voor commerciële of openbare doeleinden, tenzij met voorafgaande schriftelijke toestemming van de organisator.
 • De organisatie en de beveiliging behouden zich uitdrukkelijk het recht de toegang te weigeren op grond van niet gepaste kleding. Bezoekers met voetbalshirts, niet BMX gerelateerde clubkleding en/ of kleding met nationalistische tekens of uitingen kunnen worden geweigerd.

Het is VERBODEN om de zaken in onderstaande lijst mee het campingterrein op te nemen.

 • De volgende voorwerpen zijn verboden op het terrein:
  • Drugs of andere stimulerende middelen;
  • Lachgas;
  • Deodorant of parfumverpakkingen groter dan 100ml;
  • Radio’s, speakers en andere geluidssystemen;
  • Projectielen of explosieven in vaste, vloeibare of gasvorm;
  • Ontvlambare producten of materialen & spuitbussen;
  • Elk wapen of ander gevaarlijk, scherp voorwerp;
  • Spandoeken of voorwerpen met discriminerende en/ of provocerende teksten en/ of uitingen die gebruikt kunnen worden als middel om de openbare vrede te verstoren, veiligheid van de menigte in gevaar kan brengen en/ of het toebrengen van schade aan personen en goederen;
  • Professionele film, foto of geluidsapparatuur;
  • Drones (zowel op de grond als in de lucht).
 • Het is voor de bezoekers verboden om:
  • Zones te betreden waartoe het polsbandje geen toegang verschaft (VIP-zone, persruimte, backstage, etc.);
  • Sportaccommodaties zoals voetbalvelden, boogschietbaan en de golfbaan te betreden;
  • Bossen te betreden, met uitzondering van de paden;
  • Tenten, constructies, hekken, lichtbruggen, banken en alle andere constructies op het terrein te beklimmen;
  • Toegangen, uitgangen en nooduitgangen te blokkeren;
  • Zich te vermommen met de intentie niet herkend te worden om zo de openbare vrede te verstoren of de veiligheid van bezoekers in gevaar te brengen;
  • Eten, drinken of enig ander product te verkopen zonder uitdrukkelijke toestemming van de organisator;
  • Te gooien of te schieten met voorwerpen in vaste, vloeibare of gasvorm;
  • Te roken in zones waar dit verboden is;
  • In het openbaar te urineren;
  • Volledige gelaatsbekleding (maskers, morphsuites etc.) te dragen;
  • Een wagen te parkeren zonder officiële parkeersticker, verleend door de organisator. De wagen kan worden weggesleept op kosten van de eigenaar;
  • Een wagen te parkeren in de bermen. Wagens dienen alleen geparkeerd te worden op de officiële WK BMX parkeerplaatsen;
  • Decoraties af te scheuren, te breken of te vernielen in welke vorm dan ook;
  • Decoraties of enig ander materiaal van Zomervreugde gaat Framed Festival weg te nemen;
  • Vuurtjes te stoken;
  • Te crowdsurfen.

COVID-19

In de huidige situatie vormt COVID-19 een groot risico voor evenementen. In het geval dat COVID-19 nog steeds een risico vormt voor het evenement zijn de volgende regels van kracht:

 • Volg de maatregelen en aanwijzingen van het personeel op.
 • Het is verplicht om alle COVID-19 gerelateerde maatregelen te volgen, die op dat moment van toepassing zijn;
 • Om toegang te krijgen tot de camping is een geldige gezondheidscheck en het verstrekken van juiste contactinformatie verplicht;
 • Bij het betreden van de camping ga je akkoord met het bewaren van persoonsgegevens t/m 14 dagen na het evenement, ten behoeve van een eventueel bron- en contactonderzoek;
 • Bij klachten is toegang tot het evenemententerrein uitgesloten. Bezoekers die klachten vertonen dienen het terrein te verlaten.

Bij het niet naleven van deze huisregels zal de (verdere) toegang tot de camping onherroepelijk worden ontzegd en wordt de bezoeker een lokaalverbod aangezegd. Bezoekers en personen die op grond van de wet en de huisregels de toegang tot de camping is ontzegd – om welke reden ook – kunnen geen aanspraak maken op eventuele vergoeding van toegangsbewijzen, reiskosten en/of alle overige gemaakte kosten.

NB: dit reglement is onder voorbehoud van wijzigingen. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de organisatie; veiligheid staat altijd voorop!